Ņem vērā, lai sportotu droši!

Saskaņā ar 2020.gada 9.novembri Ministru kabineta izdotu rīkojumu PUBLISKĀS SLIDOTAVAS pakalpojums nav pieejams līdz 2020.gada 6.decembrim.

Esiet laipni gaidīti pēc ierobežojuma atcelšanas!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzmanību!