Turnīri

logo

VOLKSWAGEN hokeja kauss 2017/2018

          NOLIKUMS

 1. MĒRĶI UN UZDEVUMI

 1.2   Popularizēt hokeja spēli hokejistu – amatieru vidū.

1.3   Visas komandas VOLKSWAGEN hokeja kausa ( turpmāk tekstā čempionāta) ietvaros balstās uz godīgām partnerattiecībām, taisnīgumu, cieņu pret pretiniekiem, tiesnešiem un skatītājiem, nepieļaujot vardarbību un pretlikumīgu darbību, spēlējot bez spēka paņēmieniem.

1.4   Amatieru hokejistu meistarības pilnveidošana.

 

 1. LAIKS UN VIETA

 2.2   Spēles notiek Brocēnu ledus hallē pēc organizatora sastādīta kalendāra.

2.3   Čempionāts notiek laika posmā no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada martam (ieskaitot) pēc apstiprināta spēļu kalendāra.

2.4   Spēles notiek darbadienu vakaros, kā arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās jebkurā halles darba laikā. Spēļu laiks tiek paziņots ne vēlāk kā 7 dienas pirms spēles

 

 1. SACENSĪBU VADĪBA

3.2   Čempionāta spēles notiek saskaņā ar Starptautiskās Ledus Hokeja Federācijas (turpmāk IIHF) un šī nolikuma noteikumiem.

3.3   Čempionāta organizēšanu īsteno Brocēnu ledus halle; turpmāk tekstā Organizators

3.4   Par čempionāta norisi atbild Organizators, kurš pieaicina valdes sastāvā katras čempionāta komandas pārstāvi.

3.5    Čempionāta spēles tiesā Organizatora un valdes izvēlēti tiesneši.

3.6   Valde izskata jautājumus par spēļu kalendāru, disciplinārajiem sodiem un komandu iesniegtos protestus. Valdes locekļi nevar piedalīties lēmumu pieņemšanā un balsot, ja tiek izskatīts jautājums, kas saistīts disciplināra soda piemērošanu vai protesta izskatīšanu attiecībā uz komandu, kurā viņi spēlē vai ir tās pārstāvji, vai ir tās treneri.

 1. ČEMPIONĀTA DALĪBNIEKI

4.2   Par čempionāta dalībnieku kļūst komanda, kura līdz 2017. gada 26. oktobrim ir iesniegusi noteiktas formas pieteikumu un piekrīt čempionāta nolikumam, kā arī samaksājusi čempionāta dalības maksu – 70 EUR – līdz komandas pirmajai spēlei.

4.3   Visiem komandas spēlētājiem jābūt vienādos komandas kreklos, kuriem ir jābūt numurētiem.

4.4   Čempionātā nedrīkst piedalīties spēlētāji jaunāki par 16 gadiem.

4.5   Čempionātā drīkst piedalīties Brocēnu Sporta Skolas audzēkņi no 13 gadu vecuma, ar vecāku parakstītu atļauju (rakstisku).

4.6   Spēlētājiem, pirms čempionāta pārejot uz citu komandu, jānokārto saistības ar iepriekšējo komandu, ja tādas dokumentāri tiek uzrādītas.

4.7   Spēlētāja pāreju čempionāta laikā no vienas komandas uz citu ir iespējama līdz 31.dembrim 2017.gadā.

4.8    Gadījumā ja komanda tiek izlēgta no čempionāta, spēlētāji, kuri nav iesaistīti konfliktos, rakstveidā iesniedz savu pāreju uz citu klubu. Šo iesniegumu izskata valde un pieņem attiecīgo lēmumu par spēlētāja spēlēšanu citā klubā vai noraida šo pieprasījumu.

4.9   Katrai komandai ne vēlāk kā 30 minūtes pirms spēles sākuma uz vienotās veidlapas jāiesniedz spēles sekretāram sastāva pieteikums.

4.10   Par nepieteikta spēlētāja dalību spēlē komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:W un naudas sods 70 EUR, kas jānomaksā līdz nākamās spēles sākumam.

 

 1. ČEMPIONĀTA PIETEIKUMS

5.2   Komandas pieteikums jāiesniedz Organizatoram līdz 2017. gada 26.oktobrim. Pieteikuma veidlapu var saņemt ledus halles administrācijā.

5.3   Komandu var pieteikt uz čempionāta otro apli, taču tas nedod tiesības izspēlēt pirmā apļa spēles. (Nav nekāda dalīšana grupās jo ir tikai 5-6 komandas!!!)

5.4   Katrai komandai ir tiesības pieteikt dalībai čempionātā ne vairāk kā 22 (divdesmit divus) laukuma spēlētājus un 3 vārtsargus, uz spēli 22 (divdesmit divus) spēlētājus (ieskaitot vārtusargus).

5.4.1        Čempionātā nevar piedalīties KHL, NHL, MHL, Latvijas Virslīgas, Latvijas 1.līgas ,Latvijas izlases hokejisti, profesionāli spēlētāji, kā arī spēlētāji, kuru profili  atrodami www.eliteprospects.com lapā un spēlētāji, kuri pēdējos 3 gadus ir spēlējuši jebkura vecuma valstsvienības izlasē (neattiecās uz esošiem Brocēnu Sporta Skolas audzēkņiem).

5.4.2        Komandā pieteikto  “Pieaicināto” vārtsargu maiņa atļauta iesniedzot rakstisku iesniegumu 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms spēles un valdes atļauju.

5.5   Katrs spēlētājs čempionāta laikā drīkst būt pieteikts tikai vienā komandā kā laukuma spēlētājs, vārtsargs var tikt pieteikts vairākās komandās (t.sk. vienā kā vārtsargs, otrā kā laukuma spēlētājs).

5.6   Komandās, kurās nav pieteikti 22 (divdesmit divi) spēlētāji , drīkst papildināt spēlētāju skaitu līdz nolikumā atļautam. Komanda iesniedz valdei rakstisku iesniegumu ar informāciju par spēlētāju, 7 (septiņas) kalendārās dienas pirms nākamās spēles. Valde obligāti izskata iesniegumu un tikai tad spēlētājs ir tiesīgs piedalītie čempionātā.

5.7   Komandas , kuras ir pieteikušas 22 (divdesmit divus) spēlētājus, mainīt spēlētājus nedrīkst, izņemot gadījumus, kad kāds no spēlētājiem guvis smagu traumu un nepiedalīsies čempionātā vai spēlētājs dodas uz ārzemēm strādāt. Šādos gadījumos komandai jāiesniedz rakstisks iesniegums, ar informāciju par vairs nespēlējošu un jaunu spēlētāju 7 (septiņas)  kalendārās dienas pirms nākamās spēles. Valdes izskata iesniegumu un tikai tad jaunais spēlētājs it tiesīgs piedalīties čempionātā.

 

 1. ČEMPIONĀTA NORISES KĀRTĪBA

 

6.1 Spēles notiek bez spēka paņēmieniem, bet atļauti sitieni ar atvēzienu pa ripu.

6.2 Sacensībās piedalās  komandas, kuras spēlē 2 riņķus katra ar katru. Pēc rezultāta komandas izspēlē play-off un finālus. Play-off spēles notiek līdz 2 uzvarām, tā arī fināla spēles notiek līdz 2 uzvarām.

6.3 Spēļu ilgums 3×15 minūtes tīrais laiks ar 2 minūšu pārtraukumu starp periodiem komandas apmainās laukumiem.

6.4     Komandas spēles laikā 30 sekunžu pārtraukumu var izmantot tikai vienu reizi.

6.5     Ja spēlē netiek noskaidrots uzvarētājs, tiek mesti soda metieni pa vienam, līdz viena komanda iegūst pārsvaru. Pēc 3. soda metiena, turpināt soda metienu drīkst jebkurš spēlētājs.

6.6. Katra komanda tikai vienu reizi var lūgt atlikt spēli. Šajā gadījumā komandas, iepriekš savstarpēji vienojoties, iesniedzot organizatoram lūgumu ne vēlāk kā piecas dienas pirms atceļamās spēles.

6.7    Par spēļu izmaiņu, kalendārā, ja to nevar veikt noteiktajā datumā, tad komandām vienojoties attiecīgo spēli drīkst izspēlēt 7 dienas pirms paredzētās spēles vai vēl ātrāk.

6.8.Katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savas veselības stāvokli, ko apliecina dalībnieka paraksts komandas pieteikuma veidlapā (jauniešiem līdz 18 gadu vecumam – vecāku paraksts atļaujā)

6.9. Laukuma saimnieks nodrošina iespēju izsaukt nepieciešamības gadījumā ātro medicīnisko palīdzību.

 

 

 1. DISCIPLINĀRIE SODI UN DISKVALIFIKĀCIJA

7.2   Komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:W un piespriests naudas sods sekojošos gadījumos:

 

7.2.1.   ja komanda neierodas uz spēli (soda nauda EUR 100), kā arī tai jāapmaksā pilnībā izdevumi, kas saistīti ar spēles organizāciju (ledus īre, tiesneši)

7.2.2.   ja spēle tiek pārtraukta vienas vai vairāku spēlētāju vai komandas vadītāju nedisciplinētības dēļ (soda nauda EUR 100) no vainīgās komandas vai komandām atkārtotas nedisciplinētības gadījumā

7.2.3.   ja spēlētāji atstāj rezervistu soliņu spēles laikā un izlec laukumā, lai piedalītos kautiņā, komanda tiek diskvalificēta;

 

7.3.        Disciplināro sodi:

7.3.1.   Disciplināro sodu nolikums pievienots šim nolikumam;

7.3.2.  spēlētāju par atklāti rupju un bīstamu spēli čempionāta valde ir tiesīga izslēgt no        čempionāta;

7.3.3.   ja spēlētājs kādā no sezonām ir bijis diskvalificēts uz visu čempionātu un ir iekļauts kādā no pieteiktām komandām šajā čempionātā, tad turnīra laikā saņemot disciplināru sodu , tiek automātiski diskvalificēts uz visu čempionātu.

7.3.4.   gala lēmumu par disciplinārajiem sodiem pieņem čempionāta valde.

 

7.4.        Par komandas neierašanos uzskatāma:

7.4.1.ja ieradušies mazāk nekā 6 (seši) spēlētāji, ieskaitot vārtsargu;

7.4.2.komandas neierašanās laukumā 5 min laikā pēc spēles tiesneša svilpes, kas aicina komandas uz laukuma, ja iepriekš nav paziņots par kavējuma iemeslu.

 

7.5.Komanda tiek izslēgta no čempionāta sekojošos gadījumos:

7.5.1.pēc otrās neierašanās uz spēli;

7.5.2.ja viena mēneša laikā nesamaksā komandai piespriesto soda naudu;

7.5.3.par rupjiem sporta ētikas, sacensību organizācijas un disciplīnas pārkāpumiem;

7.5.4.ja komanda nav nokārtojusi finansiālās saistības;

7.5.5.ja komanda spēles laikā aiziet no laukuma, tā tiek izslēgta no čempionāta.

 

 

7.6.Komandai, kura izstājas vai izslēgta no čempionāta, spēļu rezultāti tiek anulēti prêt visām nospēlētajām komandām.

7.7.Piespriestie naudas sodi jāsamaksā līdz komandas nākamajai spēlei. Par visām soda naudām atbild komandas vadība. Komandai aizliegts piedalīties spēlē, kamēr nav samaksāta soda nauda. Soda nauda iemaksājama ledus halles kasē.

7.8.Lēmumu par spēlētāju diskvalifikāciju un komandu izslēgšanu no hokeja čempionāta pieņem hokeja čempionāta valde.

 

 1. SACENSĪBU TIESNEŠI

8.2   Par tiesnešu norīkošanu un tiesāšanas kvalitāti atbild čempionāta valde.

8.3   Prasības par konkrētas spēles tiesnešu nomaiņu netiek pieņemtas.

8.4   Tiesnešu lēmumi spēļu laikā ir galīgi, un tos nevar apstrīdēt ne spēlētājs, ne komandas vadība.

 

 1. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI

9.2   Čempionāts tiek organizēts uz pašfinansēšanas noteikumiem.

9.3   Čempionāta dalības maksa ir 70 EUR

9.4   Čempionāta dalības maksa netiek atmaksāta.

9.5   Dalības maksa par katru spēli no komandas ir 85 EUR (t.sk. ledus noma 1h un papildus 15 min, ja tas ir nepieciešams, ģērbtuve, tablo, tiesneši)

9.6   Samaksa jāveic vēlākais pirms spēles ledus halles kasē vai veicot pārskaitījumu (ja izrakstīts rēķins), pretējā gadījumā komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums 0:W

 

 1. PROTESTI

10.2                Protests 24 (divdesmit četru) stundu laikā, pēc strīdus spēles beigām, rakstveidā jāiesniedz čempionāta galvenajam tiesnesim vai valdei reizē ar protestu iemaksājot ķīlas naudu EUR 20,- (divdesmit eiro).

10.3                Komandas kapteinim ir tiesības spēles laikā, kurā tobrīd piedalās komanda, pieprasīt spēles tiesnesim pārbaudīt pretinieku komandas spēlētāja vai spēlētāju personību vai viņa(u) tiesības (atbilstību) piedalīties spēlē atbilstoši šī nolikuma nosacījumiem. Spēles tiesnesim ir pienākums informēt par to pretinieku komandu, un pretinieku komandai ir pienākums nodrošināt spēlētāja(u) klātbūtni, komandas spēles formā, līdz spēlēs beigām. Pēc spēles beigām iepriekšminētajam(iem) spēlētājam(iem) nekavējoties, komandas spēles formā, ir jādodas pie spēles sekretariāta spēlētāja personības vai viņa tiesību piedalīties spēlē pārbaudei, kuru veic spēles tiesneši. Pārbaudē vēlams piedalīties čempionāta valdes pārstāvim. Pārbaudes rezultāti tiek fiksēti spēles protokola otrā pusē, kurus paraksta spēles tiesneši, čempionāta galvenais tiesnesis, (ja ir piedalījies pārbaudē), pārbaudītais spēlētājs un pieprasījuma iesniedzējs. Iepriekšminētais pārbaudes pieprasījums ir uzskatāms par iesniegtu protestu, ko izskata čempionāta valde un uz kuru attiecas ķīlas naudas iemaksas nosacījumi, bet šajā gadījumā ķīlas nauda tiek noteikta par katru pārbaudāmo spēlētāju. Gadījumā, ja pārbaudāmais spēlētājs(i), komandas spēlēs formā, pēc spēles beigām neierodas pie spēles sekretariāta, komanda tiek sodīta ar EUR 100,- un uz komandu ir attiecināmi nosacījumi par diskvalificēta vai nepieteikta, vai soda naudu nesamaksājuša, vai šī nolikuma 5.3.1 punkta noteikumiem neatbilstoša spēlētāja piedalīšanos spēlē.

10.4                Iesniegt protestus par čempionāta nolikuma pārkāpumiem (ievērojot to iesniegšanas kārtību) ir tiesīga jebkura čempionāta komanda.

10.5                 Valde protestus izskatīs 7 (septiņu) dienu laikā no to saņemšanas dienas.

 

10.6 Protesti netiek izskatīti šādos gadījumos:

10.6.1.nav iesniegts noteiktajā laikā;

10.6.2.par tiesāšanas kvalitāti;

10.6.3.ja nav iemaksāts ķīlas summa EUR 20 (divdesmit eiro).

 

Gadījumā, ja protests tiek apmierināts, ķīlas nauda tiek atgriezta un protesta iesniedzēja vietā ķīlas naudas samaksu veic noteikumus pārkāpusī-vainīgā puse.

 

 1. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA UN VIETU SADALĪJUMS

11.1.Komandu vietas tiek noteiktas pēc komandu izcīnīto punktu summas:

11.1.1.par uzvaru – 3

11.1.2.par uzvaru soda metienos – 2

11.1.3.par zaudējumu soda metienos – 1

11.1.4.par zaudējumu – 0

11.2.Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem komanda, kurai:

11.2.1.vairāk punktu savstarpējās spēlēs;

11.2.2.labāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

11.2.3.labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;

11.2.4.vairāk iegūto vārtu visās spēlēs vairāk uzvaru visās spēlēs;

11.2.5.mazāk soda minūšu visās spēlēs.

 

 1. Apbalvošana

 

12.1.Sacensību noslēgumā pirmās trīs komandas sacensību kopvērtējuma tabulā tiek apbalvotas ar Brocēnu amatieru hokeja čempionāta kausiem.

12.2.Komandu spēlētājiem tiek pasniegtas medaļas par izcīnītajām godalgotajām vietām.

12.3.Sacensību noslēgumā tiek noteikti labākie spēlētāji sekojošās nominācijās: „Labākais vārtsargs”, „Labākais uzbrucējs”, „Labākais aizsargs”.

 

 

 

Disciplināro sodu nolikums

 (D – diskvalifikācija)

          Diskvalificētu spēļu skaits vai  naudas sods (EUR)

2’ mazais sods (par kautiņu)  1sp.

         

10’ disciplinārais sods 

1 reize        –

2 reize 1 spēlē     1sp.

2 reize vairāk nekā 1 spēlē un atkārtoti  1sp.

2’+10’ un 2’+2’+10’     

1 reize        –

2 reize 1 spēlē     1sp.

2 reize vairāk ne kā 1 spēlē

un atkārtoti         1sp.

20’ disciplinārais sods 

1 reize        1sp.

2 reize        3sp.

3 reize        D līdz sezonas beigām

5’+20’ spēles sods        

1 reize        –

2 reize        1sp.

3 reize        2sp.

4 reize        D līdz sezonas beigām

25’ spēles sods   

1 reize        1sp.

2 reize        2sp. un 30 EUR

3 reize        3sp. un 40 EUR

4 reize        D līdz sezonas beigām

 

25′ spēles sods, kas kvalificēts kā – īpaša rupjība, sitiens ar galvu, speršana, uzbrukums ar nūjas galu, duršana, sitiens ar nūjas galu, uzbrukums galvā vai kaklā:

1 reize – 3 spēles un 100 EUR

2 reize – D līdz sezonas beigām un 70 EUR (apmaksā komanda).

Par draudu izteikšanu tiesnešiem un sacensību rīkotājiem, par nepakļaušanos tiesnešiem (lēmumu nepildīšana), par tiesnešu un sacensību rīkotāju apvainošanu, par neētisku rīcību pret tiesnešiem un sacensību rīkotājiem:

1 reize – 40 EUR  vai  D

2 reize – D līdz sezonas beigām

Par tiesnešu un sacensību rīkotāju fizisku iespaidošanu, par kautiņa izraisīšanu laukumā vai ārpus tā, pēc spēles ledus halles teritorijā:

1 reize – 40 EUR vai  D

2 reize – D līdz sezonas beigām

Par apzinātu rupjību un spēlētāju traumēšanu:

1 reize – 2 – 4 spēļu diskvalifikācija un 40 EUR

2 reize – 4 – 6 spēļu diskvalifikācija un 70 EUR vai D

Soda sankciju un naudas sodu izpildes termiņi

Soda sankcijas stājas spēkā to pieņemšanas brīdī, soda sankciju neizpildīšanas gadījumā komanda pie nākamās spēles netiek pielaista.